Parsenn - Rapid

Wonderful powder fun on Parsenn. Do you want to practise powder skiing?